top of page

מדיניות רישום והשתתפות בטיולים

היי! תודה שנכנסת והתעניינת בטיולים שלי, לפני שנצא לדרך עם החלק הכיפי באמת, חשוב שתקראי את המדיניות המפורטת כאן, יש פה את כל הפרטים הקטנים אבל החשובים, וחשוב לי שנהיה מתואמות.

כללי
1.    המדיניות המפורטת כאן קובעת את הנהלים והתנאים באשר לרישום והשתתפות בטיולים מבית "יש אי שם – אירוח וטיולי מדבר", בין אם מדובר בטיול המיועד לקבוצה אורגנית סגורה הנרשמת ככזו, טיול הפתוח לרישום לקהל הרחב, שירות תכנון טיול והפקתו ללא הדרכה, לוגיסטיקה לטיולים וכל סוג טיול אחר (להלן: "הטיול"), בהפקת ענבל הרפז ו/או מי מטעמה (להלן: "מפיקת הטיול"). המדיניות הזו גוברת על כל פרסום אחר. 
2.    ההרשמה מהווה ביטוי לכך שקראת, הבנת והסכמת למדיניות הזו, והכל כדי שתיאום הציפיות בינינו יהיה מרבי ונוכל להקדיש את מלוא תשומת הלב שלנו לטיול עצמו. 
3.    הטיולים מיועדים למספר מינימאלי של עשר משתתפות, ולכל היותר עשרים משתתפות. בטיולים הפתוחים לקהל הרחב הרישום הינו על בסיס כל הקודמת זוכה. במידה שלא תירשמנה מספר מינימאלי של משתתפות בתוך תקופת ההרשמה, הודעה על כך תימסר לנרשמות ויבוצע החזר כספי מלא.
4.    בטיולים המיועדים לקבוצות אורגניות סגורות חשוב במיוחד שהתיאום עם הקבוצה יהיה מדויק ואחיד, ולכן על הקבוצה למנות אשת קשר מטעמה אשר תהיה האחראית הבלעדית על ההתקשרות עם מפיקת הטיול. כל הודעה בנוגע לטיול תועבר ממפיקת הטיול לאשת הקשר מטעם הקבוצה, ואליה בלבד, והודעות מטעם אשת הקשר של הקבוצה ייראו כחלות על כל משתתפות הקבוצה כולן. 
5.    בשירות של תכנון טיול יש להעביר למפיקת הטיול בריף מסודר עם הפרטים הנדרשים לצורך התאמת התכנון באופן מדויק ככל הניתן לצרכי ורצון הקבוצה. לאחר העברת הבריף מפיקת הטיול תיצור תכנית טיול שתועבר לאשת הקשר של הקבוצה. על תכנית זו יבוצע סבב אחד של תיקונים והערות, שמטרתו לוודא כי הכל ברור ומובן ומשקף את רצון הקבוצה. לאחר העברת הערות למפיקת הטיול יבוצעו ההתאמות הנדרשות ותוצג לאשת הקשר תכנית טיול מעודכנת. תכנית הטיול המעודכנת היא התכנית שעל בסיסה יתנהל הטיול. אנא הביני כי תכנון טיול היא משימה מורכבת המצריכה תיאומים רבים מאחורי הקלעים, ועל כן כל שינוי או תיקון שיעלה לאחר הצגת תכנית הטיול המעודכנת לא בטוח שניתן יהיה לקבל אותו, והוא עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף. 
6.    מפיקת הטיול רשאית להודיע, לפני מועד הטיול או במהלכו, באופן חד צדדי ולא התראה מוקדמת, כי בשל נסיבות חיצוניות ובלתי צפויות, אשר אינן ניתנות לשליטתה, מתכונתו המתכוננת של הטיול משתנה באופן אחד או יותר, לרבות שינוי במסלול, באתרי הלינה, בהרכב הקבוצה וכיוצ"ב.
7.    הודעות ועדכונים למשתתפות בנוגע לטיול יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעות WhatsApp ו/או בקבוצת WhatsApp ייעודית שתפתח לטיול ותכלול את משתתפות הטיול בלבד. על המשתתפות לדאוג להעביר למפיקת הטיול את פרטי יצירת הקשר עמן, לרבות כתובת דוא"ל ומספר טלפון נייד. באחריות המשתתפות לבדוק מעת לעת את תיבת הדוא"ל הנכנס שלהן וכן את יישומון WhatsApp על מנת לעקוב אחרי קבלת הודעות ועדכונים בנוגע לטיול. 

 

רישום ותשלום עבור הטיול
8.    ההשתתפות בטיול, לרבות בטיול קבוצתי, מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול ההשתתפות בטיול. 
9.    התשלום לטיול נעשה באופן מלא בעת הרישום. במקרה של קבוצה סגורה (טיול בוטיק) התשלום יבוצע במלואו ומראש ע"י אשת הקשר של הקבוצה. התשלום לטיול כולל:
9.1.    שליש מהסכום עבור דמי הרישום ושריון מקום בתאריך מסוים ("דמי הרישום"). סכום זה משמעותו שהתאריך המבוקש נסגר ושוריין עבור הנרשמת או הקבוצה, ולהן בלבד, וכן הוא מגלם את ההכנות והתיאומים שנעשים ע"י מפיקת הטיול החל מביצוע הרישום, לרבות תכנון מסלול הכולל לינה ללילה אחד או מספר לילות, תיאום עם ספקים וארגון מלא ואספקה של ציוד המחנה הכללי. על כן רכיב דמי הרישום לא יוחזר בכל מקרה של ביטול הרישום.
9.2.    שני שלישים מהסכום עבור הטיול עצמו ("תשלום הטיול").  תשלום זה כולל יציאה בפועל לטיול על כל הכרוך בכך, העסקת צוות עובדים לטובת קיום הטיול, ארוחות מלאות למעט ארוחת הצהריים של היום הראשון ועוד.
10.    התשלום יבוצע באמצעות סליקת אשראי, או יישומון העברת כספים מסוג "ביט", "פייבוקס".
11.    במקרה של טיול לקבוצה סגורה (טיול בוטיק) שבו השתתפו בטיול בפועל מספר שונה של נשים ממה שנלקח בחשבון לצורך ביצוע התשלום:
11.1.    במידה שהשתתפו יותר נשים ממה שסוכם יבוצע גמר חשבון מול אשת הקשר של הקבוצה ותועבר למפיקת הטיול יתרת הסכום בעבור אותן משתתפות נוספות שלא נכללו בחישוב המקורי של תשלום הטיול.
11.2.    במידה שהשתתפו פחות נשים ממה שסוכם לא יוחזר החזר כספי בגין הנרשמות שלא הגיעו.
12.     כולנו יוצאות לטיול על מנת ליהנות ולצבור חוויות, ולכן למפיקת הטיול תהא הזכות שלא לקבל רישום של אישה לטיול, אם היא סבורה שההשתתפות של אותה אישה תפגע בהתנהלות התקינה של הטיול או בביטחונן או בטיחותן של שאר משתתפות הטיול. כמו כן, אם במהלך הטיול עצמו ישנה משתתפת אשר התנהגותה מפריעה להמשך התקין של הטיול תוכל מפיקת הטיול להפסיק את השתתפותה בטיול, ובמקרה הזה לא יוענק כל החזר כספי.
13.    כאמור, המטרה הראשית היא ליהנות, ולכן זו בחירה של המשתתפת לקחת חלק בפעילויות ובמסלולי הטיול. אבל, יש לקחת בחשבון שמשתתפת אשר נמנעת מהשתתפות בחלקים מסוימים של הטיול לא תהיה זכאית להחזר או לפיצוי כלשהו עבור החלק בטיול שבו לא השתתפה. 
14.    התשלום לטיול עם הדרכה אינו כולל  הסדרי הגעה אל נקודת ההתחלה של המסלול ולפיזור בסוף המסלול. בבקשה עדכנו את מפיקת הטיול בכל מקרה של עיכוב בהגעה. בנוסף, על המשתתפות לדאוג לעצמן לארוחת צהריים ליום הראשון של הטיול, כזו שניתן לקחת בתיק גב לאכול במהלך היום גם בלי שימור במקרר. ולבסוף, על המשתתפת לדאוג לעצמה לציוד אישי בהתאם לרשימת הציוד שתועבר על-ידי מפיקת הטיול וכן לביטוח. 

ביטול השתתפות בטיול והחזר כספי
15.    מפיקת הטיול רשאית להודיע, לפני מועד הטיול, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הטיול מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפות ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפות.

16.    משתתפת אשר מבקשת לבטל את השתתפותה בטיול תודיע על כך למפיקת הטיול בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים (רק כדי שנוודא שזו באמת את שרוצה לבטל). למען הסדר הטוב, וכדי שלא נצטרך להסתמך על הזיכרון של שיחות טלפון, הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב, ומועד ההודעה בכתב הוא הקובע לצורך חישוב תקופת הביטול והזכאות או אי-הזכאות לקבלת החזר כספי.
17.    במקרה של טיול קבוצתי המיועד לקבוצה אורגנית סגורה, הודעת הביטול צריכה להימסר אך ורק על-ידי אשת הקשר של הקבוצה, והודעת הביטול מטעמה תקפה לכל הקבוצה בכללותה.
18.    אם אינך יכולה להגיע לטיול בבקשה הקפידי להודיע על כך, מרגע ששמרנו עבורך מקום בתאריך מסוים מפיקת הטיול כבר מתחילה בתיאומים וסידורים מאחורי הקלעים על מנת לוודא שהטיול יהיה מושלם. על כן, אי-הגעה לטיול, אי-השתתפות במסלולים או כל התנהגות אחרת לא תחשב כהודעת ביטול ולא תזכה את המשתתפת בכל זכות להחזר כספי.
19.    הודעת ביטול שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 14 ימי עסקים קודם ליום תחילת הטיול, תזכה את המשתתפת להחזר תשלום הטיול כאמור בסעיף 9.2. משתתפת שתבטל את הרשמתה לטיול לאחר המועד לעיל, מכל סיבה שהיא, לא תהא זכאית לכל החזר כספי בגין מחיר הטיול, בין אם שולם ובין אם לאו.
לתשומת ליבך, דמי הרישום, כמפורט בסעיף 9.1 למדיניות זו, לא יוחזרו בכל מקרה של מתן הודעת ביטול, ללא קשר למועד שבו נמסרה הודעת הביטול.
20.    לתשומת ליבך, הודעת ביטול היא לא דחייה אוטומטית של הטיול למועד מאוחר יותר. אם את מעוניינת לדחות את ההשתתפות לטיול במועד מוגדר מאוחר יותר עליך לבקש זאת באופן מפורש ממפיקת הטיול, ולקחת בחשבון שלא בטוח שזה יתאפשר. בכל מקרה לא תתאפשר יותר מדחייה אחת של מועד הטיול באותה עונת טיולים (אוקטובר עד מאי). במקרה של דחיית ההשתתפות למועד מאוחר יותר תצטרכי לשלם שוב את דמי הרישום כאמור בסעיף 9.1, כיוון שכל פעולות הרישום והתכנון יבוצעו מחדש לטיול הבא; אך כן תוכלי לנצל את רכיב תשלום הטיול כאמור בסעיף 9.2, שכבר העברת לטיול שבגינו נתת את הודעת הביטול.
21.    בבקשה הביני שההכנות לטיול מתחילות ברגע שבו שמרנו עבורך את המקום, כולל תיאומים מול ספקים שונים, הקדשת שעות עבודה לתכנון כל הפרטים על מנת ליצור את החוויה המיטבית עבורך, ולכן תהיי ערה לכך שבמדיניות זו, "יום ביצוע העסקה" הינו היום שבו ביקשת להירשם לטיול בתאריך מוגדר, ובמקרה של קבוצה אורגנית סגורה בקשת אשת הקשר מטעם הקבוצה לשריון התאריך, בלי קשר למועד שבו בוצע התשלום. 
22.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי משתתפת והחזר כספים יבוצע ע"י מפיקת הטיול בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל. 

אחריות
23.    מובהר בזאת כי מסלול הטיול והתכנים הכלולים בו מועברים על פי מיטב הבנתה וידיעתה של מפיקת הטיול. באופן טבעי, מפיקת הטיול  אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפות ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידן לתכנים המועברים בטיול. במהלך הטיול יש לשמור על הוראות הבטיחות, לרבות הישארות בשבילים המסומנים, הישמעות להוראות, הקפדה על שתייה מרובה של מים והימנעות מנטילת סיכונים. 
24.    עם כל הכבוד לטיול עצמו, הבריאות והבטיחות של המשתתפות הן ערך עליון. על כן, המשתתפת מצהירה כי היא אינה סובלת ממצב רפואי העשוי להחמיר כתוצאה מהשתתפות בטיול. במקרים של מחלות כרוניות או מצב רפואי המחייב התייחסות מיוחדת, לרבות הריון, בעיות לחץ דם, נטילת תרופות פסיכיאטריות ועוד, מומלץ להיוועץ ברופא המטפל 1.    טרם היציאה לטיול וכן ליידע את מפיקת הטיול. באחריות המשתתפת לוודא כי רמת הקושי של מסלולי הטיול מותאמת ליכולת והמסוגלות האישית שלה.
25.    השתתפות של קטינים בטיולים מותנית בקבלת אישור הוריהם.
26.    השהייה באתרי לינה המופעלים על ידי צדדים שלישיים הינה בהתאם למדיניות האירוח של אותם אתרי לינה, אשר אינה בשליטת מפיקת הטיול ולא באחריותה. המשתתפת מתחייבת לשפות את מפיקת הטיול במקרה של כל נזק ו/או תביעה ו/או טענה שתעלה כלפיה על-ידי אתרי הלינה בגין נזק ישיר או עקיף שנגרם לאתר, לרבות חדרים וחללים ציבוריים כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של אותה משתתפת.
27.    בהסכמת המשתתפות, יצולמו תמונות שלהן במהלך הטיול לצרכים שיווקיים ופרסומיים ברשתות החברתיות ובנכסים הדיגיטליים של מפיקת הטיול. כמובן שאנו מכבדות את פרטיותך, ובמקרה של משתתפת שאינה מעוניינת להופיע בתמונות אלו יש לעדכן את מפיקת הטיול ובקשה זו תכובד. משתתפות אשר ירצו להשתמש בתמונות אשר צולמו על-ידי מפיקת הטיול יעשו זאת לשימוש אישי בלבד, ללא שימוש מסחרי, ותוך מתן קרדיט למפיקת הטיול כנהוג.

 

bottom of page